Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

Základné informácie

Správca osobných údajov

Sme obchodná spoločnosť: PRODEX, spol. s r.o. Košice

so sídlom: Popradská 1465/90, 040 11  Košice, Slovenská republika

IČO: 31 718 680

Zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 7135/V

a sme správcom Vašich osobných údajov (ďalej len „správca“).

Účel spracovania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Ak nás kontaktujete v súvislosti s našimi produktami, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite a to hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to hlavne údaje v rozsahu Meno, priezvisko a e-mailová adresa. Na základe zaslaných údajov vás následne budeme kontaktovať s našou ponukou prípadne odpoveďou na Vašu otázku, to všetko v súlade s článkom 6 ods.1 písmeno b) GDPR – plnenie zmluvy, respektíve vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť.

Ak by ste nám tieto údaje neposkytli, nemohli by sme s Vami komunikovať za účelom uzavretia zmluvy o dodaní našich produktov.

Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie 24 mesiacov od našej poslednej komunikácie.

Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

Ak u nás nakúpite, budeme pracovať s osobnými údajmi, ktoré o Vás potrebujeme na zabezpečenie zmluvy o poskytnutí našich tovarov a služieb.

Sú to hlavne fakturačné údaje ako: Meno a priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo.

Osobné údaje potrebujeme spracúvať za účelom splnenia si povinností vyplývajúcich zo zmluvy- dodanie tovaru. Využitím kontaktných údajov budeme tiež s Vami komunikovať ohľadom stavu vašej objednávky prípadne reklamácie, alebo Vašich otázok.

Vaše osobné údaje budeme ďalej spracúvať aj pre plnenie si našich povinností, vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ako sú účtovné a daňové.

Vaše osobné údaje spracúvame na základe článku 6 odst. 1 písmeno b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 odst.1 písmeno c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Ak by ste nám tieto údaje neposkytli, nemohli by sme s Vami uzatvoriť zmluvu o dodaní našich tovarov.

Vaše osobné údaje bude spracúvať počas dodania tovaru a potom 10 rokov od posledného nákupu v našom e-shope.

Komerčná komunikácia

Ak ste si u nás zakúpili nejaký tovar a vyslovene ste neodmietli zasielanie marketingových oznámení týkajúcich sa našich produktov a služieb, použijeme Vašu e-mailovú adresu na zasielanie takýchto informácií. Vaše osobné údaje neposkytneme bezplatne ani za úhradu ďalšej tretej strane za účelom zasielania marketingových informácií.

Tieto informácie  budeme spracúvať na základe článku 6 odst. 1 písmeno f) GDPR – naše oprávnené záujmy, ktorými sú marketingová komunikácia cielená na našich zákazníkov.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 2 rokov od posledného nákupu. Ak už naďalej nechcete dostávať naše ponuky, alebo informácie, môžete sa kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu na adrese: prodex@kolieska.sk

Kto sa k údajom dostane?

Vaše osobné údaje zostanú uchované u nás, no z dôvodu zabezpečenia chodu nášho e-shopu majú prístup k Vašim údajom aj spoločnosti, ktoré pre nás zabezpečujú túto predajnú platformu a dopravné a finančné služby.

  • Prevádzkovateľ platformy Shoptet – spoločnosť Shoptet a.s., Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, Česká republika. IČ: 289 35 675, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 25395
  • Prepravná spoločnosť – GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039, 962 33 Budča, Slovenská republika. IČO: 366 24 942, zapísaná v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.9084/S

 

Osobné údaje spracúvame len na území Európskej únie.

V našej spoločnosti nemáme zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov.

Ak by ste mali nejaké otázky k osobným údajom, kontaktujte nás na e-mailovej adrese prodex@kolieska.sk, alebo na čísle +421 55 644 62 84

Používanie súborov cookies

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

  • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, napríklad umožňujú sa prihlásiť do zabezpečených časti stránok a ďalšie funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
  • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám rozpoznať a zistiťpočet návštevníkov a sledovať, ako návštevníci používajú naše stránky. Pomáhajú nám vylepšovať obsah našich stránok. Tieto súbory spúšťame iba s Vašim súhlasom.
  • Reklamné cookies: používame ich na sledovanie preferencií a umožňujú nám zobrazovať reklamu vhodnú práve pre Vás. Tieto súbory tiež spúšťame iba s Vašim súhlasom. 

Ďalšie informácie o cookies a ich zoznam nájdete v jednotlivých prehliadačoch v záložke „Nástroje pre vyvojárov.“

Súhlas s používaním cookies môžete vyjadriť prostredníctvom zaškrtávacieho políčka v cookie lište. Súbory cookies môžete následne odmietnuť vo svojom internetovom prehliadači, alebo si nastaviť len použitie niektorých.

 

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Nariadenie GDPR Vám dáva okrem iného aj právo obrátiť sa na nás a žiadať informácie, aké Vaše osobné údaje spracúvame, vyžiadať si prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať, opraviť, prípadne požiadať o obmedzenie spracúvania. Tiež môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, v určitých situáciách môžete požadovať výmaz osobných údajov, alebo ich prenositeľnosť.

Ak si myslíte, že s Vašimi údajmi nenakladáme správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. (www.dataprotection.gov.sk), alebo sa môžete obrátiť na súd, no budeme radi, ak to budete riešiť prednostne s nami na adrese prodex@kolieska.sk

 

Tieto zásady sú účinné od 01.05.2022