Kontakty

PRODEX, spol. s r.o. Košice

Popradská 1465/90

040 11  Košice

Slovenská republika

IČO: 31 718 680

IČ DPH: SK2020493497

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu KE I, oddiel Sro, vložka č. 7135/V

telefón +421 55 644 62 84

mail: prodex@kolieska.sk

Osobne sme tu pre Vás v pracovné dni od 08:00 - 16:00 hod.

Obchodný zástupcovia podľa krajov:

PO, KE, BB, TN, ZA  -  Bc.Poradovský Juraj - 0910 971 266, juraj.poradovsky@kolieska.sk

NR, TR, BA  -  Zeleňák Jozef - 0903 605 395, jozef.zelenak@kolieska.sk

 

Technické a všeobecné informácie: Ing. Ritóková Viera - 0903 656 306, viera.ritokova@kolieska.sk

Expedícia a reklamácie: Jakubec Tomáš - 055 644 62 84, tomas.jakubec@kolieska.sk

                                        Matis Štefan - 055 644 6284, stefan.matis@kolieska.sk

 

Podnety, sťažnosti .... Zeleňák Jozef - 0903 605 395, jozef.zelenak@kolieska.sk